Krbálek Milan

Doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D., (*1971) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity v Hradci Králové. Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) ČVUT se zabývá matematickými zákonitostmi v mikrostruktuře agentních systémů. Od r. 2010 je reprezentantem České republiky v organizaci WCTRS, sdružující vědce z oblasti teorie dopravy. V r. 2011 založil na FJFI ČVUT obor Aplikované matematickostochastické metody, jehož cílem je vychovávat špičkové matematiky s výrazným aplikačním potenciálem. Od r. 2014 je členem Jednoty českých matematiků a fyziků.

Počet článků: 1

Chůze v davu: impulzy bez doteku

2. 9. 2019  |  Vesmír 98, 500, 2019/9
„Nejednou nás chybný krok ponořil až ke stehnům do tmavého rosolovitého bahna, které se na metry kolem nás pod našimi kroky vlnilo. Jeho přilnavá...