Kraus Jaroslav

Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D., (*1957) vystudoval Vysokou školu ekonomickou, spe-cializace statistika. Pracuje v Českém statistickém úřadě, kde vede projekt sčítání lidu, domů a bytů. Na katedře demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty UK v Praze se zabývá využitím metod GIS pro potřeby demografické analýzy a prostorovým modelováním geografických jevů.

Počet článků: 1

Jeden model – mnoho možností

8. 10. 2009  |  Vesmír 88, 648, 2009/10
Demografie zkoumá porodnost i úmrtnost a ptá se, čím jsou podmíněny. Zabývá se i dalšími životními událostmi, jakými jsou migrace, sňatky, rozvody...