Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Košta Jiří

Mgr. Jiří Košta, Ph.D., (*1980) vystudoval archeologii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Nyní spravuje raně středověkou část archeologické sbírky Národního muzea. Zaměřuje se na výzkum raně středověkých elit, militarií a šperků.

Počet článků: 1

Mečeníuzamčeno

31. 10. 2022  |  Vesmír 101, 686, 2022/11
Meče jako nejúčinnější a technologicky nejsložitější poboční zbraně nabyly již od svého vzniku v době bronzové významu symbolů moci a sloužily...