Korba Milan

Ing. Milan Korba (*1958) vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů (dnes Žilinská univerzita). Několik desetiletí byl aktivním jeskyňářem, je autorem stovek absurdních příběhů z amatérských průzkumů důlních děl (viz www.korba.cz, zde najdete i jejich virtuální prohlídky). Vypracoval se na špičkového podzemního fotografa.

Počet článků: 1

Kyzové dolyuzamčeno

29. 5. 2023  |  Vesmír 102, 338, 2023/6
„Dějiny válek možná smysl nemají, ale dějiny materiálů ano,“ říkají autoři tohoto textu.