Klajbl Dalibor

Ing. Dalibor Klajbl (*1960) vystudoval obor energetika na Elektrotechnické fakultě ČVUT Praha. Nejprve působil ve společnosti ČEZ, v roce 1999 přešel do společnosti ČEPS, kde působí dodnes. Pracoval v různých útvarech technických výpočtů a analýz. V současné době je vedoucím odboru Zabezpečení provozu dispečerského řízení ČEPS. Spolupracoval na mezinárodním kompenzačním mechanismu (ITC) a metodice „Flow Based“ alokací. Je členem mezinárodní pracovní skupiny pro koordinaci a zabezpečení provozu v rámci celoevropské organizace ENTSO-E.

Počet článků: 2

Ohrožení přenosové soustavy ČR

11. 12. 2014  |  Vesmír 93, 692, 2014/12
Geomagnetické bouře způsobované výrony plazmatu ze Slunce vyvolávají poruchy geomagnetického pole Země a vytvářejí geomagneticky indukované proudy,...
 

Přenosová soustava čelila přetokůmkomerce

5. 4. 2012  |  Vesmír 91, 212, 2012/4
Přenosová soustava České republiky je opakovaně a stupňovaně zatěžována neplánovanými evropskými toky elektřiny ve směru sever – jih. Zatímco v...