Kintl Antonín

Ing. Antonín Kintl (*1984) vystudoval agroekologii na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. V Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin pokračuje v doktorském studiu. Zabývá se využitím smíšených kultur v zemědělství a problematikou ochrany půdy proti erozi.

Počet článků: 1

Smíšená kultura? Změna v zemědělství!uzamčeno

10. 4. 2014  |  Vesmír 93, 224, 2014/4
Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) předpovídá dvojnásobný nárůst lidské populace v příštích padesáti letech. Požadavky na produkci potravin...