Kindl Jiří

Mgr. Jiří Kindl, Ph.D., (*1972) vystudoval zoologii na PřF UK. Nyní pracuje ve vědecké skupině Infochemikálií Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. Oblastí jeho zájmu je sociální hmyz, komunikace a chování uvnitř kolonie. Kromě toho se zabývá i feromony dalších druhů hmyzu, jako jsou např. klíněnka, zavíječi a kůrovci, s cílem využití feromonů pro ochranu zemědělských produktů. U zavíječů podčeledi Galleriinae studuje multimodální povahu jejich komunikace.

Počet článků: 1

Motýli voní i zpívajíuzamčeno

8. 9. 2016  |  Vesmír 95, 506, 2016/9
Motýli spolu komunikují pomocí chemických látek čili feromonů, které vypouštějí do okolí a lákají jimi sexuálního partnera. Někteří motýlí...