JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Kahn Axel

Dr. Axel Kahn pracuje ve Výzkumné laboratoři genetické a molekulární fyziologie a patologie, v INSERM (Státním ústavu zdravotnictví a lékařského výzkumu) a na Cochinově lékařské fakultě v Paříži.

Počet článků: 1

Genetika, medicína a společnost1)

5. 12. 2000  |  Vesmír 79, 686, 2000/12
Genetika vyvolává a priori – a ještě více a posteriori – řadu etických otázek. Počátky této nové vědy o přenosu dědičných znaků se obvykle kladou...