Jonáš Juraj

Mgr. Bc. Juraj Jonáš (*1986) je doktorandem v Ústavu etnologie FF UK v Praze. Pracuje v Národním ústavu duševního zdraví ve skupině neurokognice, kde se věnuje především výzkumu neuropsychologických aspektů bilingvismu.

Počet článků: 1

Když se dva jazyky bijí v jednom mozkuuzamčeno

3. 11. 2016  |  Vesmír 95, 642, 2016/11
Bilingvní mluvčí mají někdy proti monolingvním některé nevýhody. Do cílového jazyka se jim přimíchávají slova, tvary nebo dokonce větné konstrukce...