JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Jindřichová Marie

MUDr. Marie Jindřichová, Ph.D., (*1980) vystudovala 3. lékařskou fakultu UK v Praze, ve Fyziologickém ústavu AV ČR, v. v. i., se zabývá studiem strukturně- funkčních vztahů ATP‑citlivých P2X receptorů.

Počet článků: 1

Dvojí život ATPuzamčeno

7. 2. 2013  |  Vesmír 92, 74, 2013/2
ATP jako signál Signalizační úloha mimobuněčného ATP dlouho unikala pozornosti fyziologů. Nepředpokládali totiž, že by ATP, který byl dosud vnímán...