mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Jašková Vladimíra

RNDr. Vladimíra Jašková (*1959) vystudovala Základní a ložiskovou geologii na katedře geologie a paleontologie Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity (dříve UJEP). Od roku 1983 pracuje jako geoložka v prostějovském muzeu. Působí také jako redaktorka časopisu Přírodovědné studie Muzea Prostějovska.

Počet článků: 1

Devonský korálový útes na Hanéuzamčeno

4. 2. 2016  |  Vesmír 95, 104, 2016/2
Nedaleko Prostějova se v malebné hanácké krajině vypíná nejznámější hanácká „hora“ – Velký Kosíř (442 m n. m.). Na jeho východních svazích u obce...