Janeček Štěpán

Mgr. Štěpán Janeček, Ph.D., (*1976) vystudoval botaniku na Biologické fakultě Jihočeské Univerzity. Působí na katedře ekologie PřF UK v Praze. Věnuje se především studiu interakcí mezi rostlinami a opylovači, výzkumu luční vegetace a tropické ekologii.

Počet článků: 1

Války a přátelství mezi květyuzamčeno

3. 2. 2020  |  Vesmír 99, 95, 2020/2
Většina z nás považuje podvědomě květy, květenství či rozkvetlé louky za ztělesnění krásy, pohody a přírodní dokonalosti. Svět květů však zdaleka...