Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Humhalová Tereza

Mgr. Tereza Humhalová (*1993) je doktorandkou na Přírodovědecké fakultě UK. V laboratoři Lenky Libusové se zabývá cytoskeletem, zejména jeho rolí v endozomálním transportu. Věnuje se také proteinům, které mohou propojovat jednotlivé typy cytoskeletálních vláken mezi sebou.

Počet článků: 1

Tau, nenápadný strážce i zrádce mozkuuzamčeno

31. 10. 2022  |  Vesmír 101, 679, 2022/11
Správné fungování cytoskeletu závisí na souhře řady proteinů a jakákoli chyba může mít závažné důsledky. Platí to i pro protein tau, který pomáhá...