JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Hobza Roman

RNDr. Roman Hobza, Ph.D., (*1976) vystudoval genetiku a molekulární biologii na PřF Masarykovy univerzity. V Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně a v Centru strukturní a funkční genomiky rostlin ÚEB AV ČR v Olomouci se zabývá zejména evolucí pohlavních chromozomů.

Počet článků: 2

Umožní editace genomů nasytit lidstvo?uzamčeno

30. 5. 2022  |  Vesmír 101, 369, 2022/6
Od objevu zákonů dědičnosti augustiniánským mnichem Gregorem Johannem Mendelem roku 1866 učinila genetika velký pokrok. Pochopili jsme fungování...
 

Něco za něcouzamčeno

6. 11. 2017  |  Vesmír 96, 656, 2017/11
Již dávno je známo, že přenašeči genu pro srpkovou anémii jsou odolnější vůči malárii. Dnes víme o mnoha dalších příkladech, kdy dědičné nemoci...