RNDr. Pavel Hejda, CSc.

RNDr. Pavel Hejda, CSc., (*1951) vystudoval numerickou matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Vědeckou přípravu absolvoval v Geofyzikálním ústavu ČSAV na problematice modelování magnetického pole Země a geomagnetismus se stal trvalým předmětem jeho zájmu. Je předsedou pracovní skupiny pro geomagnetické observatoře Mezinárodní asociace pro geomagnetismus a aeronomii (IAGA) a vedoucím projektu velké infrastruktury CzechGeo/EPOS. Od roku 2007 je ředitelem GFÚ AV ČR, v. v. i.

Počet článků: 1

Historie geomagnetických pozorováníuzamčeno

9. 10. 2014  |  Vesmír 93, 551, 2014/10
Jako reakce na silné magnetické bouře z přelomu října a listopadu 2003, které způsobily problémy v energetice i např. v železniční signalizaci,...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné