mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Härtel Handrij

Ing. Handrij Härtel, Ph.D., (*1966) vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Zabývá se vegetací a ochranou pískovcových oblastí střední Evropy. Ve Správě národního parku České Švýcarsko působí jako ředitel sekce ochrany přírody. Na Přírodovědecké fakultě UK v Praze přednáší ochranu biodiverzity.

Počet článků: 1

Největší pískovcová skalní oblast Evropy

2. 11. 2020  |  Vesmír 99, 644, 2020/11
V českém kontextu je České Švýcarsko jen jedno z několika skalních měst. V Evropě je to unikát. Ve světovém měřítku ho „zastiňují“ jiné oblasti....