Hanus Robert

Mgr. Robert Hanus, Ph.D., (*1977) vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., se zabývá chemickou ekologií a biologií termitů.

Počet článků: 1

Královna je mrtvá, ať žije královnauzamčeno

3. 11. 2016  |  Vesmír 95, 652, 2016/11
Velká většina mnohobuněčných organismů plodí své potomky s pomocí pohlavního rozmnožování mezi jedinci opačných pohlaví. Toto napohled banální...