Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.

Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., (*1944) vystudoval Fakultu organické technologie VŠCHT Praha, od roku 2004 je ředitelem Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i., zabývá se průmyslovou chemií, heterogenními katalytickými procesy, jejich matematickým modelováním a na VŠCHT Praha přednáší předměty Vícefázové reaktory a Farmaceutické inženýrství. Dříve přednášel na Univerzitě Pardubice předmět Průmyslová katalýza.

Počet článků: 1

Chemie kolem nás

8. 10. 2010  |  Vesmír 89, 590, 2010/10
V našich každodenních aktivitách jsme obklopeni užitečnými chemickými látkami, aniž si to možná v plné šíři uvědomujeme. K chemickým přeměnám látek...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné