Haberlová Jana

MUDr. Jana Haberlová, Ph.D., (*1973) je vedoucí lékařka Neuromuskulárního centra na Klinice dětské neurologie 2. lékařské fakulty UK a FN Motol. Kromě klinické práce se věnuje výzkumu příčin a experimentální léčbě neuromuskulárních nemocí v dětském věku.

Počet článků: 1

Genová léčba neurologických onemocnění? Realitauzamčeno

3. 3. 2020  |  Vesmír 99, 167, 2020/3
Genová léčba byla vždy snem lékařů potýkajících se s vzácnými dědičně podmíněnými nemocemi. Především u chorob vzniklých v důsledku mutace...