Görözdi Judit

Judit Görözdi (*1968) je hungaristka, literární historička. Věnuje se především současné maďarské próze, maďarskoslovenskému literárnímu transferu, působí v Ústavu svetovej literatúry SAV. Věnovala se próze Miklóse Mészölyho, o níž vydala monografie Hangyasírás, csillagmorajlás (2006), Figúry odmlčania v próze Miklósa Mészölya (2010). Podoby historické narace zpracovala v monografii Dejiny v  súčasných maďarských románoch (2019). Přítomný text je zkrácenou verzí stejnojmenné stati otištěné v knize Literární kronika první republiky (2019).

Počet článků: 1

Hledání menšinové literaturyuzamčeno

6. 1. 2020  |  Vesmír 99, 56, 2020/1
Po vzniku Československa byly jižní hranice Slovenska stanoveny bez ohledu na etnický princip, takže se na území nového státu ocitlo více než...