mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Gasparič Jiří

Prof. Ing. Jiří Gasparič, DrSc., (*1926) vystudoval chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové se zabývá identifikací a separací organických látek s využitím chromatografických technik a stopovou analýzou organických látek.

Počet článků: 1

Vydechovaný vzduch a poruchy metabolizmu

10. 5. 2004  |  Vesmír 83, 283, 2004/5
Ve vzduchu, který člověk vydechuje, jsou kromě původních složek přítomny těkavé látky, jež se do lidského těla dostaly buď zvenčí (se stravou či...