Friák Martin

Mgr. Martin Friák, Ph.D., je vedoucím skupiny elektrických a magnetických vlastností Ústavu fyziky materiálů AV ČR v Brně. Od svých vysokoškolských studií fyziky pevných látek na Masarykově univerzitě se věnuje teoretickému modelování materiálů. V minulosti působil ve dvou ústavech Společnosti Maxe Plancka v Německu jako postdoktorand, v Berlíně (2002–2005) a jako vedoucí skupiny v Düsseldorfu (2005–2013). Pro svůj návrat do Brna získal v roce 2013 prestižní Stipendium Jana Evangelisty Purkyně udělované Akademií věd ČR.

Počet článků: 1

Revoluce v počítačovém modelování materiálů?uzamčeno

9. 12. 2019  |  Vesmír 98, 704, 2019/12
Pokrok lidstva je od nepaměti velmi úzce svázán s materiály, které používáme. Daly dokonce jméno celým epochám – od doby kamenné v pravěku až po...