Frélichová Jana

Jana Frélichová, MSc., (*1984) vystudovala obor environmentální vědy na Wageningen University v Nizozemí. Aktuálně pokračuje v doktorandském studiu sociální geografie a regionálního rozvoje na PřF UK v Praze a zároveň pracuje v Centru výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Hlavní oblastí jejího zájmu je problematika dlouhodobých změn území a hodnocení ekosystémových služeb.

Počet článků: 1

Proměny ekosystémů a společnostuzamčeno

11. 7. 2013  |  Vesmír 92, 424, 2013/7
Služby ekosystémů, tedy výsledek různých přírodních procesů, z kterých mají lidé hmotný i nehmotný prospěch, získávají v poslední době rostoucí...