Filipp Dominik

RN Dr. Dominik Filipp , CSc., (*1964) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Absolvoval postdoktorální pobyt v Marseille (1992–1993) a v Torontu (1994–2007). Od roku 2007 působí v Ústavu molekulární genetiky AV ČR jako vedoucí oddělení imunobiologie, kde se zabývá mechanismy imunitních odpovědí a imunitní tolerance. Přednáší imunologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Počet článků: 1

Jak se ladí imunitní tolerance?uzamčeno

9. 1. 2023  |  Vesmír 102, 38, 2023/1
Pojem imunita je obvykle širokou veřejností vnímán jako tzv. „obranyschopnost“, tedy soubor obranných mechanismů, které nás chrání před patogeny....