mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Fíla Jan

RNDr. Jan Fíla, Ph.D., (*1988) vystudoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy obor anatomie a fyziologie rostlin. Již několik let působí v Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v laboratoři biologie pylu, vedené doc. Davidem Honysem. Zabývá se studiem fosforylace proteinů v pylových zrnech a pylových láčkách a také rolí vybraných kandidátních genů při vývoji květů a plodů.

Počet článků: 1

Mystérium rozmnožování krytosemenných rostlinuzamčeno

1. 2. 2021  |  Vesmír 100, 118, 2021/2
Reprodukce krytosemenných rostlin může na první pohled připomínat rozmnožování živočichů, je však mnohem spletitější. V květech se totiž vyvíjí...