Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022

Ing. Jakub Elbl

Ing. Jakub Elbl (*1986) vystudoval agroekologii na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. V Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin pokračuje v doktorském studiu. Zabývá se problematikou úniku minerálního dusíku z orných půd v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně Březová nad Svitavou. Dále pak vlivem dlouhých period sucha a intenzivních srážek na mikrobiální aktivitu v rhizosférní a nerhizosférní půdě různých ekosystémů

Počet článků: 1

Smíšená kultura? Změna v zemědělství!uzamčeno

10. 4. 2014  |  Vesmír 93, 224, 2014/4
Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) předpovídá dvojnásobný nárůst lidské populace v příštích padesáti letech. Požadavky na produkci potravin...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné