Dytrtová Radmila

Doc. PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., (*1953) vystudovala na PedF UK biologii a základy zemědělské výroby. Habilitovala se v oboru pedagogika. V současné době působí v Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze. Vyučuje environmentální vzdělávání a pedagogiku.

Počet článků: 1

Půda jako supermarketuzamčeno

4. 1. 2021  |  Vesmír 100, 14, 2021/1
Jak rostlina působí na půdní prostředí? Jak ovlivňuje její chemické složení a život mikroorganismů? Tyto otázky se nám zdají zcela zásadní pro...