mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Dušek Adam

Mgr. Adam Dušek (*1978) vystudoval zoologii na Biologické fakultě JU v Českých Budějovicích. Je doktorandem na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze a pracuje na oddělení etologie ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze – Uhříněvsi, kde se zabývá chováním a reprodukcí savců.

Počet článků: 1

Bude to chlapeček, nebo holčička?

9. 8. 2007  |  Vesmír 86, 484, 2007/8
U člověka, stejně jako u většiny ostatních savců, je pohlaví určeno kombinací pohlavních chromozomů X a Y. 1) Konvenční mendelovská teorie...