mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Drahota Petr

Mgr. Petr Drahota (*1977) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Na této fakultě se jako doktorand zabývá geochemií a ložiskovou geologií ve spojení se studiem chování a migrace arzenu v životním prostředí.

Počet článků: 1

Kapradina milující arzen

10. 5. 2004  |  Vesmír 83, 256, 2004/5
V litosféře je arzen stopovým prvkem. Jeho průměrný obsah bývá zhruba 3 mg/kg, avšak jeho množství v horninách je různé, obvykle se pohybuje od 1...