mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Dlouhý Martin

Prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., (*1970) vystudoval VŠE v Praze, Fakultu sociálních věd UK a University of London. Pracuje na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké škole ekonomické v Praze. Zabývá se matematickou ekonomií, teorií her a simulačními modely.

Počet článků: 1

S teorií her od šachů po politiku

5. 10. 2020  |  Vesmír 99, 578, 2020/10
Šachista musí brát v úvahu možné tahy protihráče. Manažer připravující novou podnikovou strategii by měl předpokládat, že svým rozhodnutím vyvolá...