mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Coubal Miroslav

RNDr. Miroslav Coubal, CSc., (*1958) vystudoval PřF UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., a v Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., se zabývá studiem křehkého porušení hornin a aktivitou velkých zlomů během nejmladších etap geologické historie.

Počet článků: 1

Jak se bránit zemětřesením?uzamčeno

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 508, 2017/9
Tuto otázku si položil asi nejeden z nás při sledování záběrů z oblastí posti­žených zemětřesením. Pokusme se na ni odpovědět. Nejprve krátce...