Černá Milena

Prof. MUDr. Milena Černá, DrSc., (*1943) vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou UK. Zabývá se studiem genotoxických účinků faktorů prostředí, expozice populace toxickým látkám z prostředí a hodnocením zdravotních rizik.

Počet článků: 1

Jíte rádi flavonoidy?

5. 6. 1996  |  Vesmír 75, 304, 1996/6
Článek seznamuje čtenáře se současným pohledem na význam flavonoidů v lidské výživě. Z výčtu jejich mechanizmů působení v organizmu člověka se na...