mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Černá Jana

PhDr. Jana Černá, Ph.D., (*1981) se zabývá především dějinami iberoamerické vědy a filosofie raného novověku. V současnosti působí jako odborná asistentka katedry filosofie Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, od září 2019 Marie Curie Fellow (CCHS, CSIC, Madrid).

Počet článků: 1

Staletími nezhojené jizvyuzamčeno

3. 6. 2019  |  Vesmír 98, 348, 2019/6
Bylo objevení Nového světa setkáním odlišných kultur, nebo imperiálním mocenským výbojem? Na jedné straně stojí ztráta původní identity a krutá...