Bumba Jakub

Ing. Jakub Bumba (*1990) vystudoval obor syntéza a výroba léčiva spolu s navazujícím magisterským studiem v oboru technologie organický látek a chemické speciality na VŠCHT v Praze. Nyní je doktorandem studijního oboru organická technologie s externím pracovištěm v Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i. Současně je členem odborné sekce České psychedelické společnosti.

Počet článků: 1

Rostliny léčí, ale mohou i zabíjetuzamčeno

8. 7. 2019  |  Vesmír 98, 448, 2019/7
Lidé se dnes opět zajímají o rostliny a jejich léčebné účinky. Mnozí ale netuší, jaké látky rostliny obsahují a jak reagují mezi sebou nebo s...