Březina Jiří

Mgr. Jiří Březina (*1995) je absolventem oboru molekulární biologie a biochemie organismů (2017) a oboru imunologie (2019) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2016 působí v laboratoři RNDr. Dominika Filippa, CSc., v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, kde se v současné době v rámci svého doktorského studia zabývá antigen prezentujícími buňkami brzlíku a mechanismy, které se podílejí na ustanovení centrální tolerance.

Počet článků: 1

Jak se ladí imunitní tolerance?uzamčeno

9. 1. 2023  |  Vesmír 102, 38, 2023/1
Pojem imunita je obvykle širokou veřejností vnímán jako tzv. „obranyschopnost“, tedy soubor obranných mechanismů, které nás chrání před patogeny....