Borkar Abhijeet

Dr. Abhijeet Borkar, Ph.D., (*1990) vystudoval fyziku na Univerzitě v Pune, doktorát získal v Ústavu Maxe Plancka pro radioastronomii v Bonnu. Spolupracoval s A. Eckartem na rádiovém pozorování Sgr A*. Od roku 2016 působí v Astronomickém ústavu AV ČR.

Počet článků: 1

Superhmotná černá díra v centru galaxieuzamčeno

5. 4. 2021  |  Vesmír 100, 244, 2021/4
Centrum naší Galaxie přitahovalo astronomy od okamžiku, kdy zjistili, že hvězdy, které vidíme na obloze, patří do jedné galaxie, Mléčné dráhy, a...