Bek Mikuláš

Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., (*1964) studoval na Masarykově a Karlově univerzitě. V roce 2004 byl habilitován pro obor muzikologie v Ústavu hudební vědy FF MU, který pět let vedl. Jako muzikolog se zabývá hudební sociologií a dějinami novější hudby 19. a 20. století, zejména dílem Dvořákovým a Janáčkovým. Jako vysokoškolský pedagog pracoval i na UK a UP v Olomouci. Od září 2011 je rektorem MU, předtím působil jako prorektor pro strategii a vnější vztahy. Je také místopředsedou České konference rektorů. Více na http://www.mikulasbek.cz.

Počet článků: 1

Akademický svět ponovuuzamčeno

14. 7. 2016  |  Vesmír 95, 455, 2016/7
Novelizovaný vysokoškolský zákon vstoupí v platnost 1. září. Na jeho schválení si česká veřejnost musela počkat více než deset let. Co přinese?...