mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Ansorge Libor

Ing. Libor Ansorge (*1973) vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, obor vodní hospodářství. Ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v. i., se zabývá problematikou potřeb vody a jejich prognózou. Předtím působil na Ministerstvu zemědělství v odboru vodohospodářské politiky jako vedoucí oddělení koncepcí a plánování.

Počet článků: 1

Kolik budeme v budoucnu potřebovat vody?uzamčeno

11. 7. 2013  |  Vesmír 92, 398, 2013/7
 Očekávaná klimatická změna je významným impulsem pro změny v chování a činnosti lidské společnosti v mnoha oblastech konání, od vědy přes politiku...