Adam Pavel

Doc. MUDr. Pavel Adam, CSc., pracoval na Neurologické klinice 1. lékařské fakulty UK, v Nemocnici Na Homolce a v ÚVN Střešovice, vždy jako vedoucí likvorové laboratoře a vysokoškolský a postgraduální pedagog. Je autorem monografie Neuroinfekce (spolu s doc. Duniewiczem), anglické monografie Cytology of Cerebrospinal Fluid, CD atlasů Mozkomíšní mok v češtině i angličtině, skript o likvorové cytologii a impaktových pravidel pro vyšetřování likvoru.

Počet článků: 1

Alzheimerova nemoc

6. 1. 2020  |  Vesmír 99, 42, 2020/1
Může původní vysvětlení značně komplexní „nemoci“ obstát po více než 110 letech uprostřed dravého vývoje vyšetřovacích technik? Je možné, že...