Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Naše planeta jako místo pro život

Seznam článků v seriálu - Počet: 2

1. díl

Proč je naše planeta dobré místo pro životuzamčeno
Jan Frouz  |  3. 10. 2022  |  Vesmír 101, 644, 2022/10

Země, naše planeta, je unikátní místo. Poskytuje nejlepší podmínky pro život v celém známém vesmíru. Existence těchto podmínek je výsledkem mnoha souvisejících procesů. Skoro o všech klíčových se už ve Vesmíru psalo. Jak jsou spolu tyto procesy propojeny a jak spoluvytvářejí unikátní mechanismus fungování Země?
 
2. díl

To, co jíme, mění tvář naší planetyuzamčeno
Jan Frouz  |  31. 10. 2022  |  Vesmír 101, 710, 2022/11

Produkce potravin, tedy vznik a rozvoj zemědělství, je řadou mechanismů provázána s výraznými změnami ekosystémů.