i

Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Barevné hry kapalných krystalů

 |  2. 4. 2024
 |  Vesmír 103, 190, 2024/4

Kapalný krystal je skupenství hmoty, které má vlastnosti krystalu a současně si zachovává vlastnosti kapaliny. V kapalině se molekuly mohou volně pohybovat, v krystalu je uspořádání molekul či atomů pevně dané. Toto uspořádání ovlivňuje optické vlastnosti, současně jsou kapalné krystaly velmi citlivé na různé vnější podněty, jako je elektrické pole, světlo, teplo nebo magnetické pole.

Pro tyto vlastnosti se kapalné krystaly staly základem mnoha aplikací. Mezi nejrozšířenější průmyslové využití patří LCD obrazovky a displeje, v nichž se využívá velké elektro-optické odezvy. Dále se kapalné krystaly používají v různých měřicích a detekčních zařízeních, světelných filtrech, laserech a holografii.

Ve Fyzikálním ústavu AV ČR se kapalné krystaly studují od roku 1980. Od té doby se podařilo připravit a prostudovat stovky nových typů molekul se zaměřením na nové struktury a fáze. Některé z nově připravovaných látek mohou například obsahovat fotocitlivé skupiny, které při ozáření světlem určité vlnové délky mění svůj tvar. Díky tomu se změní uspořádání molekul, a tím i fyzikální vlastnosti celého systému. V poslední době se kapalné krystaly pro svoji schopnost uspořádání staly základem pro směsi s nanočásticemi. Například magnetické nanočástice mohou vytvářet kapalinu, která bude citlivě reagovat na magnetické pole.

Kapalné krystaly při pozorování v polarizovaném světle optického mikroskopu vytvářejí krásné barevné textury. Ty vznikají, když při chlazení začne kapalná fáze přecházet do některé z kapalně-krystalických fází, například nematické. Objevují se také různé typy defektů a uspořádání je závislé na povrchu vzorku, teplotě a vlastnostech studované látky. 

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Fyzika

O autorovi

Vladimíra Novotná

 

Doporučujeme

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
(Ne)umělá sladidla

(Ne)umělá sladidla uzamčeno

Adam Obr  |  3. 6. 2024
Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
Příběhy řasových éček

Příběhy řasových éček

Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...