Aktuální číslo:

2020/9

Téma měsíce:

30 let CTS

Geoforenzní metody pomáhají kriminalistům hledat těla obětí

 |  7. 9. 2020
 |  Vesmír 99, 480, 2020/9

Forenzní analytici a kriminalisté po celém světě využívají pro hledání pohřešovaných osob, u kterých mají důvodné podezření, že jejich tělo je uloženo pod zemí, celou škálu metod. Kromě notoricky známých detektorů kovů a speciálně vycvičených psů se v poslední době dostávají do hry i tzv. geoforenzní metody. Využívají rozdíly ve fyzikálních vlastnostech hledaného objektu a okolního prostředí. Aby tyto metody bylo možno aplikovat ve forenzní praxi, je velice důležité nashromáždit kontrolní data, na jejichž základě lze snadno předpovědět geofyzikální odezvu prostředí při samotném vyšetřování. Jedná se totiž o úlohu s více proměnnými. Roli bude hrát nejen způsob uložení těla, ale je také nezbytné přihlédnout ke skutečnosti, že se jedná o neukončený proces rozkladu, a lze tedy oprávněně předpokládat, že získaná data se budou v čase proměňovat.

Za tímto účelem proběhla deset let trvající parametrická studie. Nad umělým hrobem, ve kterém bylo uloženo prase, byla prováděna měření pomocí elektrických odporových metod (EOM) a měření pomocí georadaru (GPR). EOM zobrazuje rozložení vodivosti v podloží. GPR pak na základě rozdílné permitivity prostředí zobrazuje reflexní rozhraní pro elektromagnetické pulzy o vysoké vlastní frekvenci (50-1000 MHz).

V případě, že je tělo uloženo pod zem v plastovém obalu, ukázala měření jasně lepší detekovatelnost pohřebiště pomocí GPR. Plast je dobrou reflexní plochou, a tak bylo možné tělo pomocí této metody zobrazit po celou dobu deseti let. Na druhou stranu tělo uložené bez aditivního zakrytí bylo lépe rozpoznatelné metodou EOM, a to přibližně čtyři roky. Po této době dochází kvůli rozkladu ke značnému snížení vodivostního kontrastu s okolím a pohřebiště se stává pro tuto metodu nerozlišitelné. Při neznalosti způsobu uložení těla, která se v takovýchto případech očekává, představuje kombinace obou metod ideální postup. Výzkum také ukázal, že kvůli srážkám poskytují nejlepší data měření na jaře a v zimě. Čím delší období uběhlo od zmizení hledané osoby, tím roste význam měření právě v těchto obdobích.

Pringle J. K. et al.: Sci. Rep., 2020, DOI: 10.1038/s41598-020-64262-3

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Pedologie, Fyzika
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Jakub Pokorný

Mgr. Jakub Pokorný (*1992) vystudoval užitou geofyziku na Přírodovědecké fakultě UK. V současnosti je doktorandem na Katedře geofyziky MFF UK, kde se věnuje numerickému modelování geodynamických systémů. Zabývá se problematikou vlivu dehydratace hornin na dynamiku subdukce litosféry.

Pokorný Jakub

Doporučujeme

Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

Sukcese mrtvoly pro mne končí kostrou

Ondřej Vrtiška  |  7. 9. 2020
Forenzní entomologie pomáhá kriminalistům určit dobu a místo smrti, odhalit manipulaci s tělem a rekonstruovat události, k nimž došlo třeba i před...
Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

Arény pravěku a rituální krajina pod Řípem

Jan Turek  |  7. 9. 2020
V naší krajině se skrývají tajemství předků, která nelze pouhým okem spatřit, a přesto jejich pozůstatky dokážeme odhalit jako kamínky dávno...
Kreativní mozek novozélandského rošťáka

Kreativní mozek novozélandského rošťáka uzamčeno

Pavel Pipek  |  7. 9. 2020
Je to „drzoun“ s pronikavým intelektem. Jeho hlas i bezstarostná hravost v nás vyvolávají smích, vynalézavost při destrukci lidských výrobků...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné