Některé bakterie chrání před účinky ozáření

 |  7. 12. 2020
 |  Vesmír 99, 684, 2020/12

Experimentálně se prokázalo, že myši vystavené potenciálně smrtelným úrovním celotělového ozáření byly chráněny před radiačním poškozením, pokud měly ve střevech specifické druhy bakterií. Záření absorbované v klinickém prostředí nebo během náhodné expozice může způsobit poškození tkání. Smrt v důsledku nemoci z ozáření bývá přičítána pomalé obnově buněk střevního epitelu anebo kostní dřeně. V tomto experimentu bakterie zvýšily regeneraci produkce krevních buněk, stejně jako opravy buněk gastrointestinálního traktu.

Vědci byli inspirováni pozorováním, že malá část myší linie (SPF) C57BL/6 nejenže přežila vysoké dávky ionizujícího záření, ale dožila se až 600 dnů (tedy běžné délky života), přestože se tyto myši geneticky nelišily od těch, které v důsledku ozáření zahynuly. Zjistili, že tato „elitní“ sada myší měla ve svých útrobách vysoký výskyt dvou druhů bakterií ze skupin Lachnospiraceae a Enterococcaceae. Studie ukázala, že přítomnost těchto dvou druhů bakterií vedla ke zvýšené produkci molekul známých jako propionát a tryptofan. Tyto metabolity snižovaly poškození produkce kmenových buněk kostní dřeně, zmírňovaly rozvoj závažných gastrointestinálních problémů a snižovaly poškození DNA.

Pro člověka je z těchto nálezů významné, že tyto dva typy bakterií jsou hojné také u pacientů s leukemií, kteří podstoupili radioterapii a mají jen mírné gastrointestinální potíže. Oba metabolity lze v některých zemích zakoupit jako doplňky výživy, ale zatím není prokázáno, že by tyto doplňky mohly pomoci lidem vystaveným intenzivním formám záření.

H. Guo et al.: Science, 2020, DOI: 10.1126/science.aay9097

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Bakteriologie
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Radkin Honzák

MUDr. Radkin Honzák, CSc., (*1939) vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. Působí v Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty UK a v psychiatrické ambulanci Institutu klinické a experimentální medicíny. Vydal mj. knihy Jak přežít léčení, Jak žít a vyhnout se syndromu vyhoření, Psychosomatická prvouka, Čas psychopatů.
Honzák Radkin

Doporučujeme

Dívám se číslům pod povrch

Dívám se číslům pod povrch uzamčeno

Eva Bobůrková  |  4. 12. 2023
Odborně se zajímá o úmrtnost, nemocnost, zdraví, její doménou jsou demografické analýzy, modely a metody. O „počítání“ populací, vědeckých datech,...
Plíživá globální hrozba

Plíživá globální hrozba

Helena Žemličková  |  4. 12. 2023
Zavedení antibiotik do léčebné praxe snížilo počet úmrtí na infekční choroby a spolu se zavedením vakcinace a se zlepšením socioekonomických...
Klony útočí

Klony útočí uzamčeno

Jan Tkadlec, Oto Melter  |  4. 12. 2023
V pozdních večerních hodinách přiváží sanitka na oddělení urgentního příjmu fakultní nemocnice mladého, dosud zdravého a aktivně sportujícího...