Aktuální číslo:

2018/2

Téma měsíce:

Bionika

První česká monografie o paleopatologii

 |  10. 8. 2006
 |  Vesmír 85, 494, 2006/8

První česká monografie o paleopatologii vyšla v rámci řady Panoráma biologické a sociokulturní antropologie, kterou její editor Jaroslav Malina v podtitulu označuje jako Modulové učební texty pro studenty antropologie a „příbuzných“ oborů. Ve skutečnosti tato publikace rámec modulových učebních textů značně překračuje. Čtenář získává ucelený přehled výsledků nové nauky, která se vyvinula na průsečíku čtyř oborů – fyzické antropologie, patologie, archeologie a historie. Antropologie je zde chápána jako nauka spojující poznatky přírodních a společenských věd, což odpovídá pojetí katedry antropologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. 1) Nechybějí žádné náležitosti – kresby, fotografie, profily autorů, seznam literatury, výkladový slovník apod.

Při svém výkladu se autoři opírají především o biologické prameny (pozůstatky), a to v časovém záběru od paleolitu až do 20. století. Jednotlivé choroby zjištěné na kostech a mumiích jsou uváděny podle lékařského třídění a zpracovány z hlediska historického vývoje. Výsledkem je nesmírně fundovaný, a přitom čtivý přehled současných výsledků paleopatologického bádání.

Kromě našich zemí je značná pozornost věnována starému Egyptu, který poskytuje množství pramenů ikonografických, písemných i hmotných. Egyptské mumie představují důležitý historický, antropologický a paleopatologický pramen 2) a s pokračujícími archeologickými výzkumy v Egyptě nálezů přibývá. K poslednímu velkému nálezu lidských mumií došlo náhodně r. 1996 poblíž Bawítí, hlavního města oázy Bahríja v Západní (Libyjské) poušti. Mumie pocházejí z 1. a 2. století n. l., kdy byl Egypt součástí Římské říše. Výzkumy rozlehlého pohřebiště nadále pokračují a odhaduje se, že zde může být nalezeno až 10 000 mumií dávných obyvatel oázy. 3)

Výsledky zkoumání egyptských mumií v různých světových muzeích přinášejí vskutku zajímavé poznatky – bylo tomu tak i v případě zevního vyšetření a rentgenologického výzkumu mumií uložených v našich sbírkách a muzeích, jež v letech 1971–1973 uskutečnil tým vedený Eugenem Strouhalem a Lubošem Vyhnánkem. Dosud poslední souborný výzkum mumií proběhl v letech 1999–2003 v Nizozemsku. 4) (Pro úplnost dodejme, že obdobné rozsáhlé projekty se týkají egyptských zvířecích mumií, nejvýznamnější z nich se nyní uskutečňuje v Egyptském muzeu v Káhiře.) K výzkumu tělesných ostatků samozřejmě přistupují cenná svědectví písemných pramenů, zvláště lékařských papyrů. 5)

Poznámky

1) Jaroslav Malina a kolektiv, Antropologie. Brněnská antropologie v českém a mezinárodním kontextu, Folia historica 73, Brno 2004.
2) Do seznamu literatury by bylo vhodné zařadit alespoň ještě dvě zásadní díla: Bob Brier, The Encyclopedia of Mummies, New York 1998; Salima Ikram, Aidan Dodson, The Mummy in Ancient Egypt. Equipping the Dead for Eternity, London 1998.
3) Zahi Hawass, Valley of the Golden Mummies, Cairo 2000.
4) Maarten J. Raven, Wybran K. Taconis, Egyptian Mummies. Radiological Atlas of the Collections in the National Museum of Antiquities at Leiden, Turnhout 2005.
5) Thierry Bardinet, Les papyrus médicaux de l´Égypte pharaonique, Paris 2001.

Ke stažení

RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Břetislav Vachala

Prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc., (*1952) vystudoval egyptologii a arabštinu na Filozofické fakultě UK v Praze. Je členem Českého egyptologického ústavu UK a pravidelně se podílí na organizování jeho archeologických expedic do Abúsíru. Zabývá se egyptskou filologií, paleografií, literaturou, archeologií a egyptskými dějinami, které též přednáší na FF UK v Praze. Je autorem řady publikací o starém Egyptě
Vachala Břetislav

Doporučujeme

Návrat Široka

Návrat Široka

Pavel Pipek  |  9. 2. 2018
Zpráva, která na mě právě vyskočila na Twitteru, by asi většinu Evropanů nechala chladnou, ale mé srdce buší tak, že mám chuť okamžitě vyskočit z...
Rytíř našich vod

Rytíř našich vod

Marek Janáč  |  5. 2. 2018
Na stěně ve své kanceláři má vystavené krunýře velkých raků. Za jeho pracovní židlí v akváriu rak. V knihovně knihy o racích a v laboratoři ve...
O kvantových počítačích a šifře RSA

O kvantových počítačích a šifře RSA uzamčeno

Jiří Poš  |  5. 2. 2018
značným příslibem pro výpočetní systémy budoucnosti je rozvíjející se obor kvantových počítačů. Představují naději, že eliminují některá vážná...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné