Aktuální číslo:

2017/12

Téma měsíce:

Kontakty

Tadeáš Haenke podruhé

(ad Vesmír 82, 564, 2003/10)
 |  16. 2. 2004
 |  Vesmír 83, 65, 2004/2

Obsáhlá stať V. Rogozova „Thaddeus Haenke“ si zasluhuje nejen pochvalu, ale i doplnění, a to především ve dvou ohledech: V Chřibské, Haenkeho rodišti, funguje „Sdružení Tadeáše Haenkeho“ (STH) a existuje „Muzeum Tadeáše Haenkeho“.

Z iniciativy především starosty obce p. Navrátila a rekreantů, převážně pocházejících z Prahy, vzniklo v roce 2000 občanské sdružení, které si do svých stanov dalo dva úkoly: 1. vybudovat pamětní místnost Tadeáše Haenkeho v jeho rodném domě na náměstí v Chřibské, 2. rozvinout v obci spolkový život zaměřený na osvětovou a kulturní činnost. Za tím účelem se STH zaměřilo zprvu na získávání písemností, knih a autentických dokumentů vztahujících se k životu a rozsáhlé vědecké činnosti Tadeáše Haenkeho. Členové sdružení navázali kontakty s Národním a Náprstkovým muzeem v Praze, s Botanickým ústavem v Průhonicích, kde jsou uloženy Haenkeho herbáře, a s Památníkem písemnictví na Strahově, odkud získali kopie jeho korespondence. V srpnu 2002 bylo pak Muzeum Tadeáše Haenkeho slavnostně otevřeno, a to i za podpory chilské ambasády, jejíž tajemník Ch. von Loebenstein patřil mezi slavnostní řečníky. Od té doby je muzeum hojně navštěvováno nejen místními občany a rekreanty, ale často i hosty ze zahraničí. Muzeum se skládá ze tří místností, z nichž dvě jsou věnovány dějinám obce, třetí pak činnosti a životu Tadeáše Haenkeho. (Muzeum je otevřeno vždy od 1. května do 31. října, návštěvy mimo tento termín je nutno dohodnout na Obecním úřadu.)

Sdružení od svého založení rozvíjí bohatou kulturní a osvětovou činnost. Uspořádalo každý rok řadu přednášek a setkání, řadu kulturních akcí, z nichž jmenujme za všechny alespoň vystoupení významné představitelky japonského baletu Sumako Koseki. STH se také již několik let podílí na organizaci koncertů v rámci „Chřibského hudebního léta“.

Tadeáš Haenke, tento mnohostranný vědec označovaný často za „českého Humboldta“, není zapomenut nejen v zemích Jižní Ameriky, kde převážně působil, ale ani (přinejmenším) ve svém rodišti na severu Čech.

Ke stažení

O autorovi

Jiří Michálek

Jiří Michálek (*1941) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Žák profesora Patočky. Věnuje se fenomenologii na Katedře filozofie přírodních věd PřF UK. Je autorem knih Co je filosofie? a Topologie výchovy.

Doporučujeme

Jak si delfíni ucpávají uši

Jak si delfíni ucpávají uši audio

Jaroslav Petr  |  17. 12. 2017
Hluk v mořích a oceánech produkovaný člověkem ohrožuje kytovce. Může je dočasně ohlušit nebo jim trvale poškodit sluch. Nově objevený fenomén by...
Tajemná sůva šumavská

Tajemná sůva šumavská

Jan Andreska  |  17. 12. 2017
Byl vyhuben a vrátil se. Na Šumavu lidskou snahou a do Beskyd vlastním přičiněním. Puštík bělavý teď žije opět s námi, ale ohrožení trvá.
Hmyz jako dokonalý létací stroj

Hmyz jako dokonalý létací stroj

Rudolf Dvořák  |  4. 12. 2017
Hmyz patří k nejdokonalejším a nejstarším letcům naší planety. Jeho letové schopnosti se vyvíjely přes 300 milionů let a předčí dovednosti všech...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné