Aktuální číslo:

2019/9

Téma měsíce:

Hejno

Poměr CD4/CD8 a infekce 

Překvapivý nález
 |  5. 6. 1996
 |  Vesmír 75, 307, 1996/6

Lymfocyty T jsou ochranná hlídka imunitního systému. Podle přítomnosti povrchových antigenů se dělí na dvě hlavní populace: pomocné buňky CD4+, jejichž úloha spočívá hlavně v produkci cytokinů (látek, které ovlivňují buněčný růst), a buňky CD8+ s funkcí cytotoxickou (dokáží zničit vlastní infikované nebo pozměněné buňky). Obě tyto populace vznikají v brzlíku (tymu – proto T-buňky) ze společného prekurzoru a specializují se teprve během svého dozrávání.

Stanovování poměrného množství lymfocytů CD4+ a CD8+, resp. poměru počtů lymfocytů CD4/CD8, se využívá v klinických testech. Za normální se považuje hodnota v rozmezí 1,5 – 2,5. Při mnohých patologických stavech dochází k jejímu snížení. U pacientů infikovaných virem HIV klesá poměr CD4/CD8 s nastupujícími příznaky aidsu. Nízké hodnoty CD4/CD8 byly pozorovány i u lidí trpících akutním virovým onemocněním, při odhojování transplantátů a u hemofiliků.

Když doktor A. Amadori z Univerzity v Padově použil při laboratorních experimentech svoji krev jako kontrolní vzorek, ukázalo se, že jeho vlastní hodnota CD4/CD8 je nižší než 1, což ho přirozeně zaujalo, a tak se tím spolu se svými spolupracovníky začal zabývat.

Při vyšetření 486 zdravých dárců krve byly získány překvapivé výsledky. Zjistilo se totiž, že i zdraví jedinci mohou mít hodnotu CD4/CD8 nízkou. Poměr CD4/CD8 se pohyboval od 0,39 do 7,43 (průměr 2,13). Přitom 6 % vyšetřováných osob mělo tento poměr nižší než 1 i při opakovaných vyšetřeních. Z těchto vyšetření také vyplývá, že absolutní množství lymfocytů CD8+ je u mužů i žen stejné, absolutní počet lymfocytů CD4+ je však u mužů prokazatelně nižší. Co je příčinou těchto rozdílů? Jak ukázaly studie rodin, velkou úlohu zde hraje dědičnost. Asi 60 % rozdílů v poměru CD4/CD8 může být přičítáno genetickým faktorům. Pokud je poměr CD4/CD8 nízký u obou rodičů, bude nízký asi u 80 % jejich dětí. V případě sníženého poměru pouze u jednoho z rodičů je pravděpodobné, že se tato vlastnost objeví u poloviny dětí. Když mají oba rodiče hodnotu CD4/CD8 normální, bude poměr CD4/CD8 snížen přibližně u 20 % potomků. Získané výsledky naznačují, že poměr pomocných a cytotoxických buněk je kontrolován několika různými geny. Jeden z těchto genů s předpokládaným recesivním způsobem dědičnosti přispívá široce ke genetické variabilitě.

Pozorování popsaná v této studii vedou ke čtyřem důležitým závěrům.

  • Je třeba zachovávat opatrnost při stanovení určité hodnoty CD4/CD8 jako normální. Různé normy musí být patrně definovány pro různé věkové kategorie, pohlaví, nebo dokonce populaci.
  • Tento poměr může sloužit pro přesnější prognózu vývoje choroby.
  • Eventuální identifikace genů podmiňujících množství lymfocytů CD4+ a CD8+ povede k lepšímu porozumění mechanizmům, které posílají nezralé tymocyty do linie pomocné nebo cytotoxické a k pochopení, zda se tyto geny účastní dějů v brzlíku (tymu), nebo mají vliv na další vývoj bílých krvinek.
  • Pozorné sledování genetických faktorů, které mohou kontrolovat vztah mezi infekcí a imunitou jedince, otvírá důležitý soubor otázek: Jsou lidé s nižším poměrem lymfocytů CD4/CD8, především muži a dospívající, náchylnější k infekčním onemocněním? Mají tyto (dosud neobjevené) geny vliv na vnímavost k infekci nebo ovlivňují průběh infekčního onemocnění? Pokud ano, je tato vnímavost nebo odolnost specifická pouze pro jednu nebo pro všechny infekce? Jsou osoby infikované HIV s geneticky určeným nízkým poměrem CD4/CD8 vystaveny většímu riziku rozvinutí aidsu? A je toto případné riziko větší díky nízkému počtu lymfocytů CD4+, anebo menší díky většímu množství cytotoxických prekurzorů?

Obecně je infekční choroba výsledkem vzájemného působení organizmu a životního prostředí. Avšak genetické variace v hostiteli a infekčním agens mohou být tím kritickým faktorem, který rozhoduje o průběhu infekce (Nature Medicine 1, 1240, 1995/12).

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Imunologie

O autorovi

Helena Havelková

 

Doporučujeme

Chůze v davu: impulzy bez doteku

Chůze v davu: impulzy bez doteku

Milan Krbálek  |  2. 9. 2019
„Nejednou nás chybný krok ponořil až ke stehnům do tmavého rosolovitého bahna, které se na metry kolem nás pod našimi kroky vlnilo. Jeho přilnavá...
Sportující faraon

Sportující faraon

Břetislav Vachala  |  2. 9. 2019
Schopný král byl zárukou, že nezvítězí síly zla a chaosu a „boží země“ Egypt bude trvale vzkvétat a bude se dařit jejímu lidu. To potvrzoval...
První obraz horizontu černé díry

První obraz horizontu černé díry

Michal Bursa  |  2. 9. 2019
Když jsme spolu s Vladimírem Karasem v roce 2010 psali o vyhlídkách radioastronomie na přímá pozorování černých děr (Vesmír 89, 226, 2010/4), byla...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné