Green Deal - diskuseGreen Deal - diskuseGreen Deal - diskuseGreen Deal - diskuse

GIS a navigace

Geografické informační systémy, předpoklad efektivní správy nemovitostí

Geografické informační systémy, předpoklad efektivní správy nemovitostí komerce

8. 10. 2009 | Vesmír 88, 662, 2009/10

Ani velký rozmach informačních technologií nezajistil, aby všechny orgány státní správy, samosprávy a státní organizace měly kvalitně vedenou...

Geologické mapy od papíru k informačnímu systému

Geologické mapy od papíru k informačnímu systému komerce

Pavel Hanžl, Zuzana Krejčí, Robert Tomas | 8. 10. 2009 | Vesmír 88, 664, 2009/10

Geologické mapování na území České republiky má velmi dlouhou tradici, která sahá hluboko do 19. století. Jako první tištěná geologická mapa je...

Využití GIS v CENIA

Využití GIS v CENIA komerce

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí (MŽP). V rámci své činnosti mimo...

Nástroje GIS

Nástroje GIS komerce

Zdeněk Kučera, Ludvík Škapec, Jan Zárybnický | 8. 10. 2009 | Vesmír 88, 668, 2009/10

V souvislosti s rozvojem informačních technologií je od začátku devadesátých let 20. století v ochraně přírody budován Informační systém ochrany...

Trojrozměrné modely budov komerce

6. 11. 2008 | Vesmír 87, 808, 2008/11

Je až překvapivé, kolika forem, prezentací a užití může jedna budova nabývat v digitálním světě. V závislosti na zdrojích a účelu jsou používány...

Tvorba souvislého mapového díla Evropy pomocí sběru radarových dat komerce

7. 8. 2008 | Vesmír 87, 540, 2008/8

Pokud by kdokoliv v současné době, na počátku třetího tisíciletí, zatoužil po souvislém mapovém díle celé Evropy velkého měřítka, byl by patrně...

GIS v etnologickém výzkumu

Adam Horálek, Jiří Woitsch | 12. 6. 2008 | Vesmír 87, 360, 2008/6

Z historie etnografických atlasů Počátky etnokartografického výzkumu v Evropě bezprostředně souvisejí s jazykovým zeměpisem přelomu 19. a 20....

Analýza výškových poměrů města

8. 5. 2008 | Vesmír 87, 306, 2008/5

Může být geografický informační systém (GIS) užitečný architektům? Stále častěji se přesvědčujeme, že ano. A nejen jim, také zástupcům obcí a měst,...

Mapové služby CENIA komerce

10. 4. 2008 | Vesmír 87, 252, 2008/4

CENIA, česká informační agentura životního prostředí si klade za cíl poskytovat průřezové informace, abychom si mohli vytvořit ucelený názor na...

Pan Nadar by měl radost

Stanislav Vaněk, Karel Sukup | 11. 10. 2007 | Vesmír 86, 628, 2007/10

„Nadar povznáší fotografii do výšin umění“ nazval svou satirickou litografii francouzský karikaturista Honoré Daumier. Vcelku měl pravdu. Od samého...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné