GIS a navigace

Jeden model – mnoho možností

Jeden model – mnoho možností

Jitka Rychtaříková, Jaroslav Kraus | 8. 10. 2009 | Vesmír 88, 648, 2009/10

Demografie zkoumá porodnost i úmrtnost a ptá se, čím jsou podmíněny. Zabývá se i dalšími životními událostmi, jakými jsou migrace, sňatky, rozvody...

Technologie GIS použitá v praxi

Technologie GIS použitá v praxi komerce

8. 10. 2009 | Vesmír 88, 652, 2009/10

Využití geografických informačních systémů není omezeno pouze na mapování zemského povrchu. S úspěchem je lze použít také při ochraně životního...

Jak využívat GIS při kontrole žádostí o dotace?

Jak využívat GIS při kontrole žádostí o dotace? komerce

Michal Sýkora | 8. 10. 2009 | Vesmír 88, 660, 2009/10

Identification System), spravovanýUž koncem minulého století vznikla v ČR potřeba vytvořit novou evidenci užívání půdy pro kontrolu státních...

Geografické informační systémy, předpoklad efektivní správy nemovitostí

Geografické informační systémy, předpoklad efektivní správy nemovitostí komerce

8. 10. 2009 | Vesmír 88, 662, 2009/10

Ani velký rozmach informačních technologií nezajistil, aby všechny orgány státní správy, samosprávy a státní organizace měly kvalitně vedenou...

Geologické mapy od papíru k informačnímu systému

Geologické mapy od papíru k informačnímu systému komerce

Pavel Hanžl, Zuzana Krejčí, Robert Tomas | 8. 10. 2009 | Vesmír 88, 664, 2009/10

Geologické mapování na území České republiky má velmi dlouhou tradici, která sahá hluboko do 19. století. Jako první tištěná geologická mapa je...

Využití GIS v CENIA

Využití GIS v CENIA komerce

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí (MŽP). V rámci své činnosti mimo...

Nástroje GIS

Nástroje GIS komerce

Zdeněk Kučera, Ludvík Škapec, Jan Zárybnický | 8. 10. 2009 | Vesmír 88, 668, 2009/10

V souvislosti s rozvojem informačních technologií je od začátku devadesátých let 20. století v ochraně přírody budován Informační systém ochrany...

Trojrozměrné modely budov komerce

6. 11. 2008 | Vesmír 87, 808, 2008/11

Je až překvapivé, kolika forem, prezentací a užití může jedna budova nabývat v digitálním světě. V závislosti na zdrojích a účelu jsou používány...

Tvorba souvislého mapového díla Evropy pomocí sběru radarových dat komerce

7. 8. 2008 | Vesmír 87, 540, 2008/8

Pokud by kdokoliv v současné době, na počátku třetího tisíciletí, zatoužil po souvislém mapovém díle celé Evropy velkého měřítka, byl by patrně...

GIS v etnologickém výzkumu

Adam Horálek, Jiří Woitsch | 12. 6. 2008 | Vesmír 87, 360, 2008/6

Z historie etnografických atlasů Počátky etnokartografického výzkumu v Evropě bezprostředně souvisejí s jazykovým zeměpisem přelomu 19. a 20....

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné