Filosofie

Chvála vědeckého poznání

Jan Milíč Lochman | 5. 8. 2002 | Vesmír 81, 467, 2002/8

[...] Ze svých basilejských zkušeností bych rád toto přesvědčení zdůvodnil. Po léta jsem každodenně chodíval kolem nápisu vytesaného do kamene,...

Richard Feynman: O smyslu bytí

Aleš Bezděk | 5. 8. 2002 | Vesmír 81, 470, 2002/8

Kniha známého amerického fyzika, která v originále vyšla pod titulem The Meaning of It All (O smyslu všeho), mě zcela strhla. V sérii tří přednášek...

Jaká je hodnota předpovědí?

Ivan Boháček | 5. 5. 2002 | Vesmír 81, 244, 2002/5

Byl podzim a Indiání v jedné vzdálené rezervaci se ptali svého nového náčelníka, jaká bude nastávající zima. Náčelník byl mladý a studoval na...

O pohřbívání pojmů

David Storch | 5. 5. 2002 | Vesmír 81, 250, 2002/5

Když jsem se v osmnácti letech začal hlouběji zajímat o ekologii, v naprosté většině textů převažovalo ekosystémové pojetí, které zdůrazňovalo...

Ať žije nicnežizmus!

Anton Markoš | 5. 5. 2002 | Vesmír 81, 251, 2002/5

Listoval jsem tuhle ve sborníku příspěvků z konference o vzniku života a můj pohled padl na definici života. V zájmu korektnosti nejprve uvedu...

Připíjím na zdraví či na život...

Irena Gerová | 5. 5. 2002 | Vesmír 81, 269, 2002/5

Je to modlitba? Vznášet přípitky za něčí uzdravení je stejně běžné jako modlit se za něj. Představme si, že se skupina věřících 28 dní modlí tímto...

Jemnost bytí ve světě nejistot

Milan Knížák | 5. 5. 2002 | Vesmír 81, 286, 2002/5

Rád bych uvedl Descartovu myšlenku, kterou cituji v interpretaci Edmunda Husserla: …mohu mnoho převzít od jiných. Ale to, co platí jako pravdivé...

Je třeba vylepšovat člověka?

Marek Petrů | 1. 1. 2002 | Vesmír 81, 25, 2002/1

Zdá se, že povaha univerza je evoluční. Systémy podléhající evoluci nacházíme všude. Jedním z evolučních systémů je nepochybně i kultura, která...

Všední a sváteční

Jan Sokol | 5. 12. 2001 | Vesmír 80, 708, 2001/12

Nejlépe vaří, jak známo, hlad. Jen řádně promrzlý ocení teplo a jen uhřátý zase chládek. Kdo neví, co je žízeň, neví ani, co je rozkoš z napití....

Můžeme „být mrtví“?

Jan Sokol | 5. 7. 2001 | Vesmír 80, 368, 2001/7

Kdykoli se skutečný vědec odváží vyjít ze svého profesního světa a položí si otázku, co jeho znalosti a objevy znamenají pro nás ostatní, pokaždé...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné