Filosofie

Panpsychismus zleva zprava

Ivan M. Havel | 10. 6. 2010 | Vesmír 89, 343, 2010/6

Dostaly se mi shodou okolností do rukou čtyři práce psané z různých východisek, různě orientované a lišící se stylem myšlení a vykazování. Zarazilo...

Chvála poznání pro poznání

Ivan M. Havel | 6. 5. 2010 | Vesmír 89, 271, 2010/5

Když mi ještě jako malému do omrzení opakovali: „Papej ovoce, je zdravé!“, cosi se ve mně bouřilo. Snad jsem už tehdy v té výzvě pocítil jakési...

Naše upovídaná těla

Ivan M. Havel | 11. 3. 2010 | Vesmír 89, 139, 2010/3

Kudy chodíme, tudy klábosíme a většinou o tom ani nevíme. Máme totiž svá těla, která mluví za nás, svou zvláštní řečí. Říká se jí řeč těla....

Triangologie

Triangologie

Ivan M. Havel | 11. 2. 2010 | Vesmír 89, 71, 2010/2

To slovo jsem si vymyslel, aby se zdálo, že jde o vědu. Ale nebude to opravdová věda – budu spíš mluvit o jisté heuristické metodě názorného...

Zvěř a filosofie

Zvěř a filosofie

Tomáš Hejduk | 11. 2. 2010 | Vesmír 89, 118, 2010/2

Sókratés je první člověk, o němž máme zachované dobové texty, které pravidelně opakují, že provozuje činnost zvanou filosofie. Sám Sókratés se v...

Oxytocin stále překvapuje

Vladimír Blažek | 10. 12. 2009 | Vesmír 88, 768, 2009/12

Význam neuropeptidického hormonu oxytocinu pro přípravu ženy na porod a mateřské chování není třeba podrobněji připomínat. Existují práce, které...

Charles Darwin, přehled článků v čísle

Charles Darwin, přehled článků v čísle

10. 9. 2009 | Vesmír 88, 544, 2009/9

Článků pro „darwinovský“ prázdninový Vesmír 88, 430, 2009/7 se v redakci sešlo příliš mnoho na to, aby se směstnaly do jednoho čísla, proto...

Od Darwina k Empedokleovi a Anaximandrovi<a class=1)">

Od Darwina k Empedokleovi a Anaximandrovi1)

Pozdější vydání Darwinova díla O vzniku druhů přírodním výběrem mají na začátku kapitolu s názvem: Historický nástin vývoje názorů na původ druhů....

Věci jednoduché a složené

Ivan M. Havel | 11. 6. 2009 | Vesmír 88, 355, 2009/6

Většina věcí, s nimiž zacházíme v běžném životě, nás nenutí, abychom je problematizovali, zkoumali, teoretizovali o nich a pojmově je zdolávali....

O unikátnosti

Ivan M. Havel | 7. 5. 2009 | Vesmír 88, 283, 2009/5

Unikátní věci sbíráme, unikátní příběhy si vyprávíme, unikátní jevy chceme spatřit, unikátní události zaznamenat. Označí-li někdo něco jako...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné