Green Deal - diskuseGreen Deal - diskuseGreen Deal - diskuseGreen Deal - diskuse

Etika

Hledání smyslu

Hledání smyslu

Jiří Šimek | 6. 12. 2012 | Vesmír 91, 748, 2012/12

Kniha Marka Váchy, Radany Königové a Miloše Mauera Základy moderní lékařské etiky je vynikající učebnicí, ve které najdou poučení nejen studenti...

Lidské embryo v perspektivě bioetiky

Lidské embryo v perspektivě bioetiky

Marek Vácha | 4. 10. 2012 | Vesmír 91, 607, 2012/10

Druhá půle 20. století a začátek století 21. znovu otevřely otázku, o které jsme si mysleli, že je již od Všeobecné deklarace lidských práv úspěšně...

Publikovat či Nepublikovat

Ivan Boháček | 3. 5. 2012 | Vesmír 91, 251, 2012/5

Přes doporučení některých členů redakční rady „nepublikovat“ jsme nakonec do tohoto čísla zařadili ne právě laskavé zamyšlení autorů Dagmar...

DNA v Poslanecké sněmovně

DNA v Poslanecké sněmovně

Daniel Vaněk | 8. 12. 2011 | Vesmír 90, 684, 2011/12

Budova Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se stala dne 11. 10. 2011 místem konání konference „Legislativa testování DNA“. Velká část...

Civilizace formy

Marek Vácha | 8. 12. 2011 | Vesmír 90, 723, 2011/12

 V teoretických textech intelektuálů a v učebnicích lékařské etiky se zdůrazňuje princip autonomie, podle kterého má každý pacient právo na...

Absurdní hlava XIX

Absurdní hlava XIX

Daniel Vaněk | 3. 11. 2011 | Vesmír 90, 619, 2011/11

V horní polici skříňky u mého pracovního stolu mám uloženy spisy klientů, kteří mne požádali o přezkoumání jejich případu. Jedním z „čísel...

„Kvalitní“ bič na genetiky

„Kvalitní“ bič na genetiky

Daniel Vaněk | 6. 10. 2011 | Vesmír 90, 551, 2011/10

Kvalitu výsledků analýzy DNA limitují množství a stav zpracovávaného vzorku a velmi silně ji ovlivňují postupy a podmínky v konkrétní forenzní...

Od Bolzana k bioetice

Od Bolzana k bioetice

Vladimír Vondrejs | 6. 10. 2011 | Vesmír 90, 598, 2011/10

Rozvoj molekulární biologie a zejména genového inženýrství způsobily rozruch ve vědecké komunitě i v široké veřejnosti. Vyvolaly nekritický obdiv,...

Oběti dvoušroubovice

Oběti dvoušroubovice

Daniel Vaněk | 8. 9. 2011 | Vesmír 90, 482, 2011/9

V jedné ze svých glos (viz Vesmír 90, 71, 2011/2 – pozn. red.) jsem uvedl, že výstupy z forenzně-genetického identifikačního zkoumání ovlivňují...

„Projekt nevina“ a neomylnost vědců

„Projekt nevina“ a neomylnost vědců

Daniel Vaněk | 14. 7. 2011 | Vesmír 90, 390, 2011/7

Názvem Innocence project jsou nazývány neziskové nestátní organizace, jejichž cílem je prokazování neviny nespravedlivě odsouzených osob. Historie...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné